• Welkom
 • Welkom
 • Welkom
 • Welkom

Bent u bezorgd over de ontwikkeling van uw kind?

Is er iets in zijn of haar ontwikkeling waarover u zich zorgen maakt zoals:

 • Laat lopen, veel vallen, niet spelen, laat of niet gaan spreken?
 • Driftbuien?
 • Hyperactiviteit of juist dromerigheid?
 • Ondervindt uw kind problemen met het leren lezen of rekenen?
 • Blijft uw kind traag of heeft het problemen met de concentratie?

Een kind groeit in 18 jaar uit van foetus tot volwassene, maar deze ontwikkeling verloopt niet altijd ongestoord. Niet alleen volgt elk kind zijn eigen proces, maar er kunnen ook vertragingen optreden. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van:

 • De motorische ontwikkeling
 • Spraak/taal ontwikkeling
 • Sociaal/emotionele ontwikkeling
 • De ontwikkeling van schoolse vaardigheden zoals: lezen, spelling, rekenen en schrijven

In al deze gevallen kan de BSM- De Jong® mogelijk uitkomst bieden!