Remedial Teaching

U kunt bij mij ook terecht voor Remedial Teaching.

Enerzijds wordt dit gegeven vanuit de BSM-de Jong®, anderzijds ook vanuit andere  programma’s zoals woordbeeldtrainer, Jamara rekenen en ik leer anders.

Woordbeeldtrainer:

Dit vernieuwende spellingsprogramma is ontworpen door Will Missot van het Centrum voor Nieuwe LeerStrategieën (CNLS) om kinderen met hardnekkige spellingsproblemen te helpen.

Met de huidige spellingsregels kunnen deze kinderen vaak niet goed overweg. Er wordt teveel de nadruk gelegd op het auditieve deel alleen, terwijl voor deze kinderen ook het visuele aspect erg belangrijk is.

Woordbeeldtrainer bestaat uit een computerprogramma waarbij het woordbeeld èn klankbeeld aangeboden wordt naar analogie en spellingscategorieën, waarbij ruimte is om het woord te memoriseren. Eerst wordt het hele woord getoond en uitgesproken door de computer. Daarna memoriseert de leerling het woord, waarna het verdwijnt en de leerling het woord typt. Op deze manier kan een spellingsachterstand vaak ingehaald worden.

Hierbij moet dagelijks zo’n 10 minuten thuis geoefend worden.

Jamara rekenen:

Dit rekenprogramma is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS voor kinderen met ernstige rekenproblemen. Deze kinderen hebben vooral moeite met eenvoudige optel- en aftreksommen, automatiseren en het overzicht houden in bijvoorbeeld de zogenoemde verhaaltjessommen.

De basis wordt gelegd via tactiele en motorische activiteit waarmee het hoeveelheidbegrip wordt aangebracht. Van daaruit wordt er overgestapt naar 3D- materiaal en later naar 2D materiaal. Uiteindelijk gaat het naar een abstract niveau.

Hierbij moet dagelijks zo’n 10 minuten thuis geoefend worden.

Ik leer anders:                                logo-coach-ikleeranders

Dit programma is speciaal ontworpen door Agnes Oosterveen voor beelddenkers.

Denk aan het woord stoel. Wat zie je?

Zie je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal)
of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).

Een grote groep ondergewaardeerde  leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal op school vaak niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt te weinig omdat er dan nog meer schoolwerk op “foute” wijze wordt aangeboden. De training “ik leer anders” vertaalt de lesstof naar deze manier van denken. Het visuele aspect is hierbij het belangrijkst.

De individuele training : ik leer anders kost € 279,- en bestaat uit 4 sessies van een uur inclusief werkboek.

Er kan voor een enkel programma gekozen worden, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.