Het oefenprogramma.

De bewegingsoefeningen die voorgeschreven zijn, moeten over het algemeen 6 dagen per week, onder begeleiding, worden uitgevoerd en kosten ongeveer 15 tot 20 minuten per dag. 
De duur van de behandeling is, afhankelijk van de aard van het probleem, over het algemeen minimaal 1 jaar. Na ongeveer 6 weken vindt er een vervolgafspraak plaats en wordt het programma zo nodig bijgesteld. Tussendoor is er regelmatig contact via mail of telefoon.kind staat op hoofd