Sociaal/emotionele ontwikkeling

kind faalangstSoms zien ouders heel goed dat er iets aan de hand is met hun kind, maar kunnen er de vinger niet precies op leggen. Het kind zit duidelijk niet lekker in zijn vel.
Slapen gaat slecht en ook het leuk spelen met andere kinderen verloopt niet goed.

Sommige kinderen hebben heel veel last van heimwee of (faal) angst of hebben een negatief zelfbeeld.
Regelmatig worden deze kinderen ook gepest omdat ze sociaal niet weerbaar zijn.

Bij het ene kind komt  dit tot uiting in  de vorm van driftbuien, terwijl het andere kind zich juist terugtrekt.

 

Soms wordt er over PDD-NOS  (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) gesproken of ASS (Autisme Spectrum Stoornissen). Ook kunnen o.a. AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) disorder) of NLD  (Non-Verbal Learning Disability) genoemd worden.
Door middel van het individuele behandelplan wordt zowel  het lichaam als het brein van het kind sterker, waardoor het beter om kan gaan met zijn/haar emoties.

driftig kind