Ontwikkeling van schoolse vaardigheden zoals lezen, spelling, rekenen en schrijven.

Als het op school niet zo goed wil lukken, is dat meestal heel zwaar voor een kind. Het kan hierdoor keer op keer een negatieve ervaring opdoen met alle gevolgen van dien.

kind-telraam-130x110

Soms komt het lezen niet op gang en wordt er zelfs over dyslexie gesproken. Zo ook met rekenen en dyscalculie.

Veel kinderen hebben concentratieproblemen, welke vaak een verschillende oorzaak hebben. Zo zijn o.a. het gehoor en de werking van de ogen hierbij erg belangrijk, maar ook geboortetrauma’s kunnen een rol spelen.

De  BSM-De Jong® therapeut zoekt altijd naar de lichamelijke oorzaak van het leerprobleem vanuit de anamnese en d.m.v. testjes. Naar aanleiding hiervan worden specifieke oefeningen ingezet in combinatie met didactische adviezen en evt. Remedial Teaching.