Wat is de BSM-De Jong®?

Wat is de BSM-De Jong®?

Deze therapie gaat ervan uit dat leer,- gedrags- en ontwikkelingsproblemen worden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel. De therapie is ontwikkeld door mevrouw de Jong – Koutstaal. Als remedial teacher behandelde zij kinderen met leerstoornissen. Zij heeft het verband gelegd tussen bewegen en leren en een manier gevonden waarop je de oorzaak van disfuncties kunt opsporen.

Deze disfuncties kunnen hun oorzaak hebben in:

  • al of niet erfelijke hormonale zwaktes
  • bepaalde invloeden op het kind tijdens de zwangerschap
  • partiële beperkingen van de zenuwgeleiding ontstaan tijdens het geboorteproces of tengevolge van een trauma
  • storende factoren in het leven van het kind, zoals ziektes, repeterende middenoorontstekingen, narcose, etc., die de ontwikkeling nadelig kunnen beïnvloeden.

De BSM-De Jong® is gebaseerd op een individuele diagnose met betrekking tot de disfuncties. Daarna wordt een behandelplan voorgeschreven.

De diagnose heeft dus altijd betrekking op de lichamelijke oorzaken van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.