Hoe werkt een BSM-De Jong® therapeut?

Bij een eerste bezoek aan een BSM-De Jong® therapeut vindt een uitgebreid onderzoek plaats (2 tot 3 uur) bestaande uit:

  • een uitvoerig vraaggesprek met de ouder(s) of verzorger(s). Hierin worden vragen gesteld over zwangerschap, geboorte, ontwikkeling van het kind, werking van de organen en eventuele erfelijke aandoeningen binnen de familie.
  • onderzoek naar de verwerking van de auditieve en visuele prikkels die nodig zijn bij het leerproces.

Dit onderzoek vindt bij voorkeur in 2 gedeelten plaats. Eerst een gesprek (alleen) met de ouder(s)/ verzorger(s) en pas daarna met het kind erbij.Eetgewoonten-200x300

Op basis van de gegevens uit het onderzoek wordt een individueel oefenprogramma voor het kind samengesteld. Dit programma bestaat uit een aantal motorische oefeningen die zijn afgestemd op de aard en de oorzaak van de problematiek van het kind. Zo nodig worden tevens didactische aanwijzingen en voedingsadviezen gegeven. Ook begeleiding in de vorm van Remedial Teaching is mogelijk.

In sommige gevallen kan een osteopathische behandeling geadviseerd worden. Er is daarbij altijd overleg tussen de osteopaat en de BSM – De Jong® therapeut.