Voor wie bestemd?

Voor wie bestemd?

De BSM-De Jong®  is bestemd voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals:

 • ADHD
 • PDD-NOS
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Concentratie stoornis
 • Faalangst
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Laat lopen
 • Laat praten of spraakstoornissen
 • Motorische problemen
 • Sociale weerbaarheid
 • Vermoeidheid

Er  zijn veel kinderen die in hun ontwikkeling te maken krijgen met leer- en concentratieproblemen.
Dit kan zich dan uiten in slecht luisteren, niet goed mee kunnen komen op school of ontremd gedrag.

Symptomen kunnen o.a. zijn: vaak hè zeggen, vaak struikelen, veel huilen, driftbuien, geen zin hebben in puzzelen, kleuren of knippen en dromerig of hyperactief zijn.

Belangrijk hierbij zijn: het waarnemen met de zintuigen, het verwerken van de informatie en het automatiseren ervan.

De therapie is ook geschikt voor jongeren en volwassenen.