Spraak/taal ontwikkeling

Sommige kinderen spreken al heel jong in goede zinnen, terwijl andere kinderen zich dan nog maar net in een paar woorden uit kunnen drukken.
Ook een goede articulatie is voor veel kinderen vaak erg moeilijk.

We zien deze problemen bijvoorbeeld bij kinderen die veel gekwijld hebben en hun mond vaak open hebben.
Kinderen kunnen ook heel traag reageren als ze geroepen worden of vaak “hè”zeggen of “wat zeg je”? Er is dan vaak iets aan de hand met de verwerking van geluid.

Angst voor bepaalde geluiden komt ook voor, waarbij deze kinderen dan hun handen op hun oren houden.

Vanuit de anamnese proberen we de oorzaak van deze problemen te achterhalen en hier gericht oefeningen voor in te zetten.