Werkwijze

Er zijn meerdere methoden mogelijk om deze reflexen te inhiberen. De methode die ik gebruik is RPRM: Remembering Primary Reflex Movement. Deze methode werkt met spiertesten (kinesiologie), is ontwikkeld door Margaret Mulder en is gebaseerd op het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam. Door middel van bepaalde bewegingen en manuele technieken “leert” het zenuwstelsel als het ware alsnog de juiste bewegingen te integreren. Gemiddeld zijn er zo’n drie tot vijf behandelingen nodig. Hierbij ligt u gekleed op de behandeltafel, alleen schoenen uit.

Als afsluiting van dit traject volgt er altijd nog een stress-release. Daarna wordt bekeken of er nog een vervolgtraject nodig is waarbij aan specifieke klachten gewerkt kan worden.

Primaire Reflex Inhibitie kan zowel bij kinderen als volwassenen toegepast worden.